Loading Events

Dagprogramma:

13:00 – 13:30 Ontvangst
13:30 – 13:50 Interactieve opening door dagvoorzitter – Marjet Rutten
13:50 – 14:10 Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van elektrische opslagsystemen – Koen Broess, DNV GL
14:10 – 14:25 (energie)Transitie – Jos Waagmeester, IF Technology
14:25 – 14:40 Vragen + interactie
14:40 – 15:00 Korte pauze
15:00 – 15:30 Praktijkvoorbeelden
15:30 – 15:45 De rol van opslag in het energiesysteem van de toekomst – Maarten de Vries, TKI-Urban Energy
15:45 – 15:55 Wat doen we binnen TVVL aan dit thema en hoe kun je je daarbij aansluiten? – John Lens, TVVL
15:55 – 16:05 Energie voor de toekomst 2020 en verder – Peter Luscuere, TU Delft
16:05 – 16:30 Vragen aan de pitchers + interactie en afsluiting

 

Van 13:50 tot 14:10

NIEUWE ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN ELEKTRISCHE OPSLAGSYSTEMEN – KOEN BROESS, DNV GL

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologie, maar ook de marktkansen.

Van 14:10 tot 14:25

(ENERGIE)TRANSITIE – JOS WAAGMEESTER, IF TECHNOLOGY

We staan aan de vooravond van een gigantische uitdaging voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. We zullen met elkaar snelheid moeten maken. Zowel in nieuwbouw als bestaande bouw. We zien gelukkig steeds meer aandacht voor de verduurzaming van gebieden (smart cities). De energietransitie staat daarbij ook voor andere transities, namelijk van praten naar doen ‘klimaatmaken’. Veel meer gericht op kennisdelen, co-creëren en lokale energievoorzieningen delen. Met aandacht op wat het betreffende gebied te bieden heeft aan omgevingsenergie en opslagcapaciteit in de bodem.

Van 15:00 tot 15:30

PRAKTIJKVOORBEELDEN

  • Warmte – Gerda Geerts, HoCoSto
  • Elektrisch – Vincent Ruijter en Michiel Wiggers, Iwell
  • Innovatieve elektriciteitsopslag tegen de laagst mogelijke opslagkosten per kWh – Guido Dalessi, Elestor B.V.
    De opslagkosten per kWh zijn bepalend voor de business case rond elektriciteitsopslag, daarmee voor de marktadoptie van een technologie, en uiteindelijk voor de mate van impact op de energietransitie.
    De kern van deze presentatie is de introductie van een nieuwe technologie om elektriciteit op te slaan, en hoe de lage opslagkosten per kWh precies worden bereikt.

Van 15:30 tot 15:45

DE ROL VAN OPSLAG IN HET ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST – MAARTEN DE VRIES, TKI-URBAN ENERGY

De gebouwde omgeving wordt meer en meer elektrisch – daardoor loopt het energiesysteem tegen zijn grenzen aan. De Topsector Energie stimuleert een breed palet aan innovaties op het gebied van opslag. Dit vanuit de visie dat opslag een belangrijke rol gaat spelen om het systeem betrouwbaar en betaalbaar te houden.

Share this on your favorite platform »

Go to Top